Thông báo

Thông báo họp phụ huynh học sinh cuối học kỳ I năm học 2016 - 2017

 Vào lúc 7h30, thứ sáu ngày 30 tháng 12 năm 2016, Trường Tiểu học Kim Đồng tổ chức cuộc họp PHHS cuối học kỳ 1 năm 2016 - 2017. Thông báo cho toàn thể giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị đầy đủ nội dung cuộc họp theo yêu cầu để buổi họp đạt hiệu quả cao. Lưu ý nội dung cuộc họp cần thông qua BGH nhà trường trước khi tổ chức.

Bài viết liên quan