Tập huấn sử dụng trang web của Phòng GD&ĐT cho các trường

Ngày 20 tháng 01 năm 2010, Phòng GD&ĐT thành phố KonTum đã mở 3 lớp tập huấn cho hiệu trưởng (phó hiệu trưởng) và nhân viên văn phòng của các trường mâm non, tiểu học, trung học cơ sở kĩ năng sử dụng trang web của Phòng GD&ĐT thành phố KonTum.

Sau một ngày tập huấn, hầu hết học viên đã có thể sử dụng tốt việc quản lý tài khoản của từng trường, đưa tin các hoạt động của trường, làm các thống kê, liên hệ với các đơn vị bạn...

Hy vọng trong thời gian ngắn, trang web của phòng GD&ĐT sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác của toàn ngành, góp phần công khai hóa, xã hội hóa công tác giáo dục.

Bài viết liên quan